Cách mua vé tàu tại quầy vé ở Hàn Quốc

Last Updated: January 13th, 2024By Categories: Tags: , , ,


Vé không thể xử lý trực tuyến có thể được trả lại, hủy hoặc phát hành lại tại phòng vé.
Nhiều phương thức thanh toán khác nhau như tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ nước ngoài và thẻ vận chuyển cũng được hỗ trợ.

Nếu bạn có KORAIL Pass, bạn có thể yêu cầu chỉ định chỗ ngồi. Tuy nhiên, đối với các chuyến tàu hoạt động giữa Sân bay Quốc tế Incheon và Ga Seoul, không thể chỉ định chỗ ngồi vì các tổ chức điều hành khác nhau.

Bài viết gần đây