Khi sử dụng Korea Rail, ứng dụng ‘Korail Talk’ là cách dễ nhất và nhanh nhất để mua vé.

Nếu bạn đã quen với tiếng Hàn, bạn có thể sử dụng các tùy chọn khác nhau mà không cần thay đổi ngôn ngữ.

Chạm vào ‘ Đặt vé ‘.

Nhập hành trình của bạn và chạm vào Yêu cầu để tìm kiếm các chuyến tàu.

Chạm vào ‘Chọn ‘ để chọn khoang tàu mong muốn.

Chạm vào ‘ Đặt chỗ ‘ để yêu cầu đặt chỗ.

Vui lòng nhập thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân là cơ sở quan trọng để tìm vé đã đặt trước.

Kiểm tra xem trạng thái đặt chỗ đã chính xác chưa và chạm vào ‘ Kiểm tra ‘ để chuyển sang giai đoạn thanh toán.

Chọn thẻ tín dụng được phát hành ở nước ngoài (Được phát hành ở nước ngoài) hay thẻ tín dụng được phát hành ở Hàn Quốc (Được phát hành ở Hàn Quốc).

Tôi đồng ý với các điều khoản thanh toán và thu thập thông tin cá nhân.

Nhập thông tin thẻ của bạn.

Bạn có thể thanh toán bằng thẻ VISA , MASTERJCB .

Thông tin bạn nhập khác nhau đối với thẻ tín dụng được phát hành ở Hàn Quốc (Được phát hành ở Hàn Quốc) và thẻ tín dụng được phát hành ở nước ngoài (Được phát hành ở nước ngoài).

Đặt chỗ của bạn đã hoàn tất. Chúng ta sẽ kiểm tra vé ngay bây giờ?

Quay lại menu chính và chọn ‘ Kiểm tra / Hoàn vé ‘.

Vé được tìm thấy bằng cách sử dụng thông tin đã nhập trong quá trình đặt chỗ.

Sau khi nhập tên của bạn, hãy chọn một trong các thông tin mật khẩu, email hoặc thẻ tín dụng và nhập thông tin thích hợp.

Chọn quốc tịch của bạn và chạm vào Yêu cầu .

Bạn có thể kiểm tra vé của bạn.

Vé này cho phép bạn lên tàu trực tiếp.