Thẻ KORAIL Pass là thẻ đi lại miễn phí không có chỗ ngồi được chỉ định. Vì vậy, để sử dụng tàu, bạn phải đặt chỗ trên trang web.

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ xem cách hủy chỗ đã được chỉ định.

Tìm KORAIL Pass của bạn theo thứ tự như ①②③.
Bạn có thể tìm thấy thẻ của mình bằng cách nhập thông tin e-mail và PassWord hoặc nhập số KORAIL Pass của bạn và nhấp vào nút ‘Yêu cầu’.

Chọn thẻ KORAIL bạn đã tìm thấy và nhấp vào nút ‘CHI TIẾT’.

Bạn có thể kiểm tra chỗ ngồi được chỉ định cho KORAIL Pass.
Nhấp vào nút ‘HOÀN TIỀN’ để yêu cầu hủy.

Nhấp vào nút ‘HOÀN TIỀN’ một lần nữa.

Chỗ ngồi được chỉ định đã bị hủy bỏ.