Tại đây, bạn sẽ học cách mua thẻ đường sắt chung mà không cần đặt trước Thẻ KORAIL.
Nếu bạn đã mua trước KORAIL PASS, vui lòng tham khảo bài viết ‘Chọn chỗ ngồi với KORAIL PASS trên trang web ‘.

Nếu bạn sử dụng trang web chính thức của KORAIL, bạn có thể đảm bảo một chỗ ngồi trước và lên tàu ngay sau khi đến ga.
Đầu tiên, hãy truy cập trang web chính thức của KORAIL ‘https://www.letskorail.com’.

Chuyển màn hình sang ngôn ngữ ưa thích của bạn.
Tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật được hỗ trợ. Ở đây, các giải thích dựa trên tiếng Anh.

Nhấp vào ‘VÉ RAIL’.

Đặt hành trình mong muốn của bạn và nhấp vào Yêu cầu để hỏi về chuyến tàu của bạn.

Chọn chuyến tàu mong muốn và loại phòng trong số các chuyến tàu đã tìm.

Nhập thông tin cá nhân cần thiết để đặt chỗ và chọn Đồng ý.
Sau đó nhấp vào ‘Tiếp theo’.

Vui lòng chọn loại thẻ tín dụng để thanh toán.

Kiểm tra các điều khoản thanh toán ở trên.
Nhập thông tin thanh toán thẻ tín dụng của bạn và nhấp vào ‘Tiếp theo’.

In vé của bạn. Đây là vé hoàn chỉnh không cần đổi tại cửa sổ vé ở ga tàu.
Bạn có thể lên tàu trực tiếp với vé đã in của mình.