■ Giá vé là bao nhiêu?
Giá vé thay đổi tùy theo hạng tàu và khoảng cách.
Ngay cả Mugunghwa cấp thấp nhất cũng có thể đến được mọi nơi trên đất nước trong 5 giờ. Tuy nhiên, nếu bạn chọn KTX tàu cao tốc thì thời gian đó như được giảm đi một nửa.

Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết giá vé cho các chặng chính bằng tàu hỏa.

■ Bảng giá vé cho từng phần chính (Đơn vị : KRW)

tiết diện KTX ITX-Saemaeul Hồ Mugunghwa
Seoul – Daejeon 23,700 16,000 10,800
Seoul – Dongdaegu 43,500 31,400 21,100
Seoul – Singyeongju 49,300
Seoul – Ulsan 53,500
Seoul – Busan 59,800 42,600 28,600
Seoul – Pohang 53,600
Seoul – Masan 33,300 41,100
Seoul – Gangneung 27,600
Seoul – Donghae 31,300
Yongsan – Iksan 32,000 23,700 16,000
Yongsan – Gwangju Songjeong 46,800 33,100 22,300
Yongsan – Mokpo 52,800 39,600 26,600
Hội chợ triển lãm Yongsan – Yeosu 47,200 41,100 27,600

• Trẻ sơ sinh: dưới 6 tuổi
Một trẻ sơ sinh cho mỗi người lớn có thể đi miễn phí. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ định chỗ ngồi cho trẻ sơ sinh hoặc đi cùng với nhiều hơn một trẻ sơ sinh, bạn phải mua vé giảm giá 75%.

• Trẻ em: 6 đến 13 tuổi
Giảm 50% giá vé người lớn trên tất cả các chuyến tàu.

• Người cao tuổi: 65 tuổi trở lên
Giảm 30% giá vé người lớn trên tất cả các chuyến tàu vào các ngày trong tuần
Giảm giá 30% tại Mugunghwa chỉ vào thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ

• Khuyết tật: Nặng (Cấp độ 1-3)
Giảm 50% giá vé người lớn (tối đa bố mẹ / người giám hộ)

• Khuyết tật: Nhẹ (lớp 4 đến lớp 6)
KTX, ITX-Saemaeul, ITX-Cheongchun: Giảm 30% giá vé người lớn
Giảm giá 50% tại Mugunghwa chỉ vào thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ