Khi trả lại KORAIL Pass, bạn sẽ phải trả phí như trong bảng dưới đây.
Phí khứ hồi phụ thuộc vào ngày bắt đầu du lịch đã đăng ký tại thời điểm đặt vé.

  • phí trả lại
Quay trở lại thời gian phí trả lại
Từ ngày mua đến 15 ngày trước ‘ngày đi đầu tiên’ 5%
Từ 14 ngày đến 1 ngày trước ‘ngày đi đầu tiên’ 10%
Từ ngày đầu tiên đi du lịch không hoàn lại

Sau khi nhập thông tin e-mail hoặc số thẻ KORAIL, hãy nhấp vào Yêu cầu để tìm thẻ KORAIL trong tài khoản của bạn.

Chọn thẻ bạn muốn trả lại và nhấp vào nút ‘CHI TIẾT’.

Nhấp vào nút ‘HOÀN TIỀN’.

Nhấp vào nút ‘HOÀN TIỀN’ một lần nữa.

Thẻ đã được trả lại.