loại tàu2024-01-14T12:06:08+09:00

※ Để giúp người nước ngoài hiểu về Đường sắt Hàn Quốc, chúng tôi đã phân loại chúng một cách đơn giản.

tàu cao tốc

tàu tốc hành

Tàu hỏa địa phương

tàu du lịch

đường sắt thành phố

Tàu chở hàng và xe chuyên dụng

Go to Top