Tại các cửa sổ bán vé ga tàu, chúng tôi không chỉ xuất vé mà còn hỗ trợ các công việc không thể xử lý trực tuyến.

○ Bán, đổi, hoàn, hủy vé
○ Phát hành lại trong trường hợp mất vé
○ Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người tàn tật đi xe an toàn
○ Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán tại phòng vé.
(Tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ đi lại, thanh toán dễ dàng …)
○ Cung cấp thông tin du lịch đơn giản

Quầy được chia thành quầy chung và quầy dành riêng cho người tàn tật và người già.
Chờ đến lượt của bạn trong một dòng.