ตั๋วที่ไม่สามารถดำเนินการทางออนไลน์สามารถคืน ยกเลิก หรือออกใหม่ได้ที่สำนักงานขายตั๋ว
รองรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลาย เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรต่างประเทศ และบัตรขนส่ง

หากคุณมี KORAIL Pass คุณสามารถขอกำหนดที่นั่งได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับรถไฟที่ให้บริการระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนและสถานีโซล ไม่สามารถกำหนดที่นั่งได้เนื่องจากองค์กรที่ดำเนินการต่างกัน