ในการคืน KORAIL Pass จะมีค่าธรรมเนียมตามที่แสดงในตารางด้านล่าง
ค่าธรรมเนียมการคืนขึ้นอยู่กับวันที่เริ่มต้นการเดินทางที่ลงทะเบียนไว้ในขณะที่ทำการจอง

  • ค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า
เวลากลับ ค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า
จากวันที่ซื้อถึง 15 วันก่อน ‘วันเดินทางครั้งแรก’ 5%
จาก 14 วันก่อนถึง 1 วันก่อน ‘วันเดินทางครั้งแรก’ 10%
ตั้งแต่วันแรกของการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้

หลังจากป้อนข้อมูลอีเมลของคุณหรือหมายเลขบัตรผ่าน KORAIL แล้ว ให้คลิกที่ Inquiry เพื่อค้นหา KORAIL pass ในบัญชีของคุณ

เลือกบัตรผ่านที่คุณต้องการคืนและคลิกปุ่ม ‘รายละเอียด’

คลิกปุ่ม ‘คืนเงิน’

คลิกปุ่ม ‘คืนเงิน’ อีกครั้ง

บัตรผ่านถูกส่งคืนแล้ว